Sunday, December 17, 2017

SOAL UTS PENJAS KELAS VIII KURIKULUM 2013A. Pilihan Ganda
   1. Organisasi sepak bola dunia adalah…
a. FIG                   
b. PSSI                  
c. FIFA                    
d. PSSI


          2. Pemain bola yang berdiri off side diberi hukuman…
a. Goal kick            
b. Throw in            
c. Penalty kick           
d. Free kick

           3.  Permainan sepakbola dipimpin oleh seorang...
                  a.  Wasit                                  
                  b.   Hakim garis           
                  c.  Juri
                  d. Pelatih

           4.   Panjang lapangan sepakbola adalah...
a.    100 – 110 m
b.    115 – 125 m
c.    130 – 135 m
d.   140 – 150 m

5.  Lamanya waktu dalam permainan sepakbola adalah….
a.       2 x 45 menit                                  c. 2 x 60 menit
b.      2 x 50 menit                                  d. 2 x 65 menit

6.   Cara memegang raket seperti orang yang sedang berjabat tangan disebut pegangan...
a.       American                                       c. Backhand
                  b.      Forehand                                       d. Shakehand 

7.   Yang bukan merupakan peralatan dalam permainan bulu tangkis.......
a.       Shuttlecock                                   c. Bed
b.      Net                                                d. Raket         8.   IBF adalah singkatan dari....
a.       International Bola voley Federation
b.      International Bulutangkis Federation
c.       International Bowling Federation            
d.      International Badminton Federation

9. Tinggi net bulutangkis adalah...
                  a. 1,65 m
                  b. 1,55 m
                  c. 1,54 m
                  d. 1,35 m

10.   Kejuaraan bulu tangkis putra memperebutkan piala...
a.    World Cup
b.    Davis Cup
c.    Thomas Cup
d.   Uber Cup

11. Seorangpemain basket dinyatakansalahdalammelakukandribleapabilaiamelakukandrible…
a. Denganberganti-gantitangan
b. Menggunakankeduatanganbersamaan
c. Bolanyaterlalurendah
d. Tanpaberjalan

12. Teknik yang digunakanmengoper bola jarakjauhdalampermainan bola basket adalah…
a. Chest pass
b. Javeline pass
c. Bounce pass
d. Overhead pass

13. Pemainpenyerangpadaolahraga bola basket disebut….
a. Guard
b. Forward
c. Center
d. Striker

14.   Start yang digunakan dalam nomor lari jarak 800 – 1500 meter adalah start...
                  a.       Jongkok                                         c. Melayang
                  b.      Berdiri                                           d. Bebas         

15. Berikut ini merupakan jarak yang di tempuh dalam lari jarak menengah yaitu ….
                   a. 200 m                
b. 400 m                     
c. 1.500 m            
d. 5.000 m

16.   Lari jarak jauh sering disebut juga dengan istilah lari...
a.    Jarak pendek
b.    Estafet
c.    Jarak menengah
d.   Marathon

17. Gerakanpush upjikadilakukansecararutinberfungsiuntuk…
a. Melatihototperut
c. Melatihototpunggung
b. Melatihotot kaki
d. Melatihotottangandan dada

18. Kemampuanseseorangmelakukankerjadalamwaktu yang relatif lama dinamakan …
a. Kecepatan
c. Dayatahanotot
b. Kelentukan
d. Dayatahanparu-paru/kardiovaskuler

19. Kemampuanfisikseseorangdalammelaksanakantugassehari – hariditentukanoleh …
a. Tingkat kesehatanseseorang
c. Derajatkebugaranjasmani
b. Kemampuandalammelakukanaktivitas
d. Volume dayatahan yang tinggi

20. Dibawahinimerupakanlatihansenamkekuatanototperut…
a. Pull up
c. Push up
b. Sit up
d. Back up


B. Essay

1.      Apakah sebutan untuk pelari jarak pendek ?
2.      Sebutkan teknik dasar pukulan dalam olahraga bulutangkis ?
3.      Lari sambung-menyambung disebut dengan ?
4.      Apakah perbedaan latihan Push up dengan Sit up ?
5.      Nyamuk aedes aegypti dapat menyebabkan penyakit ?
No comments:

Post a Comment