Monday, February 12, 2018

ALAT-ALAT PENGELUARAN

ALAT-ALAT PENGELUARAN
Adapun yang dinamakan Ekskresi adalah suatu pembuangan ampas dari dalam tubuh.  Paru-paru, kulit, hati dan ginjal itu dinamakan organ utaman ekskresi. Sedangkan dalam organ –organ ekskresi  tersebut akan membuang air dan karbon dioksida , sel-sel yang mati serta ampas yang dihasilkan melalui  penghancuran  protein dalam tubuh.

Untuk lebih jelasnya dalam mempelajari organ utama ekskresi adalah :
1.         Paru-paru.

Dengan pernapasan yang akhirnya dapat  membakar makanan untuk memperoleh tenaga  dan mengakibatkan  adanya ampas  dalam bentuk karbondioksida dan air yang dikeluarkan melalui darah di dalam paru-paru serta dihembuskan  keluar dengan cara  bernapas sebagai uap air. 
2.         Kulit.

Sedangkan air  dibuang yang berupa keringat  dan menyusup keluar melalui kelenjar  keringat  ke permukaan kulit  lalu menguap  dan dapat  mendinginkan tubuh.
3.         Ginjal

Air yang  sudah tidak  digunakan oleh tubuh  kita kemudian  dibuang oleh  ginjal  yang berbentuk air kencing (Urine).
4.          Hati.

Sedangkan  sel-sel  yang mati  beserta ampasnya  yang diperoleh  dari penghancuran protein  dalam tubuh akan  di tamping di dalam hati  dan mensenyawakannya dengan  karbondioksida  supaya mendapatkan air kencing yang mempunyai kadar  racun lebih sedikit.


No comments:

Post a Comment