Monday, February 5, 2018

Alat-alat perkembangbiakan pada tumbuhan biji

ALAT-ALAT PERKEMBANGBIAKAN
Sedangkan alat perkembangbiakan pada pembiakan kawin merupakan alat-alat yang berfungsi untuk menghasilkan sel-sel kelamin, saluran-salurannya dan tmpat yang digunakan untuk penyerbukan atau pembuahan.

Alat-alat perkembangbiakan pada tumbuhan biji
Bunga yang terdapat pada tumbuhan biji mengandung alat perkembangbiakan, diantaranya adalah :
benang sari, merupakan alat perkembangbiakan jantan yang dapat menghasilkan inti sperma.
Putik, merupakan alat perkembangbiakan betina yang dapat menghasilkan sel telur.
Tidak semua bunga mempunyai benang sari dan putik dalam satu bunga atau sering dinamakan bunga berumah satu. Misalnya :

 • Kembang bakung
 • kembang sepatu
 • kembang mawar
Sedangkan bunga yang hanya mempunyai benang sari saja ataupun putik saja atau dinamakan bungan berumah dua.
Contoh :
 • Tumbuhan salak
 • Bunga jagung
 • pohon kelapa
Pembiakan dengan cara kawin pada tumbuhan biji diawali dengan beberapa proses,yaitu :
 • penyerbukan
penyerbukan merupakan proses melekat serbuk sari dikepala putik .
Penyerbukan dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu :

 • Penyerbukaan sendiri.
 • Penyerbukan sendiri merupakan penyerbukan putik dan benang sri yang berasal dari satu bunga.
 • Penyerbukaan silang
 • Penyerbukaan silang merupakan penyerbukan benang sari dan putik yang berasal dari bunga lain tetapi harus sejenis.
Sedangkan penyerbukan silang dapat diperoleh dengan bantuan ;
 • Manusia
 • Angin
 • Serangga
 • Air
Keterangan :
 • Penyerbukan sendiri dapat terjadi bila benang sari sudah masuk dan akan mencapai kepala putik.
 • Penyerbukan silang dapat terjadi dengan melalui bantuan pihak lain agar dapat memindahkna serbuk sari ke kepala putik.
Pembuahan.
 • Jika telah terjadi penyerbukan, maka serbuk sari jatuh pada kepala putik yang selanjutnya membentuk buluh sernuk, kemudian masuk ke dalam bakal buah dan menuju ke bakal biji. Pada akhirnya terjadilah proses pembuahan. Setelh proses pembuahan bakal buah akan tumbuh yang mempunyai biji dan tumbuh menjadi tanaman baru.

No comments:

Post a Comment