Monday, February 12, 2018

Peredaran Darah

A.    Peredaran Darah
Sedangkan alat yang digunakan  dalam peredaran darah adalah jantung dan pembuluh-pembuluh darah. Jantung merupakan  kantong  yang terbuat dari otot,  dengan  empat ruang  dan dua  buah sistem   pompa yang  letaknya saling  berdampingan. Adapun pompa disebelah  kiri mempunyai ugas  untuk memompa darah  bersih  ke pembuluh nadi  dank e seluruh bagian tubuh. Sedangkan  untuk pompa yang ada di sebelah  kanan berfungsi  untuk memompa  darah  yang kotor ke paru-paru.
 
Untuk dua buah  ruang yang berada  di atas bagian atas jantung dinamakan Serambi (Aurikel) dan dua buah  ruang bagian bawah  dinamakan Bilik (Ventrikel). Sedangkan darah melalui  kepala dan badan  mengalir pada serambi  kanan menuju  ke  pembuluh bilik besar, kemudian kutub terbuka  dan darah dapat  masuk melalui  bilik kanan. Lalu bilik kanan berkontraksi dengan  mendorong darah untuk masuk ke  ke pembuluh nadi  besar  yang bercabang ke kanan dan ke kiri  serta mengalirkan darah  ke paru-paru untuk  memperoleh oksigen.  kemudian kembali pada jantung melalui pembuluh balik dan masuk ke bilik kiri. Bilik kiri berkontraksi  dan memompa darah yang   mengandung oksigen  ke semua tubuh.


Adapun  macam dari  peredaran   itu dapat  dikelompokkan menjadi beberapa golongan yaitu :
1.      Peredaran darah besar
Merupakan peredaran  darah tubuh yaitu :
dari jantung => seluruh tubuh => kembali ke jantung. 

2.      Peredaran darah kecil
Merupakan peredaran darah paru-paru, yaitu :
dari jantung => paru-paru => kembali ke jantung. 

3.      Peredaran darah tertutup
Merupakan peredaran darah mengalir dan pembuluh-pembuluhnya saja, yaitu:
dari jantung => pembuluh nadi => pembuluh kapiler => ke pembuluh balik => kembali ke jantung.

4.      Peredaran darah berganda

Dalam peredaran darah berganda, peredaran darah  rangkap merupakan darah yang mengalir  dengan cara peredaran  darah besar dan darah kecil. 

No comments:

Post a Comment