Saturday, February 17, 2018

Sistem pengeluaran pada Reptil
Proses pengeluaran   adalah suatu pengeluaran zat-zat sisa yang  beredar bersamaan  dengan darah. Sedangkan zat-zat  yang dihasilkan  tersebut berasal  dari sisa  pertukaran zat. Untuk zat-zat  yang berlebihan  di dalam  dan benda-benda asing atau  racun yang masuk ke dalam tubuh  akan tetap terserap oleh darah. Sedangkan zat-zat  sisa yang tidak dibutuhkan  oleh tubuh akan  mengganggu jaringan bahkan dapat meracuninya, maka dari itu perlu dikeluarkan dari tubuh lewat alat-alat pengeluaran.

 

       Sistem pengeluaran pada Reptil
Reptil alat-alat  pengeluarannya adalah :
-          Paru-paru
-          Ginjal, merupakan  saluran tempat bermuara ke kloaka.
-          Kulit , pada kelenjar kulit  dapat mengeluarkan zat yang mengandung minyak. 

No comments:

Post a Comment