Thursday, February 15, 2018

Sistem Pernafasan Pada Tumbuh-tumbuhan

A.    Sistem Pernafasan Pada Tumbuh-tumbuhan

Selain makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan  juga bernafas sedangkan  tumbuh-tumbuhan  bernafas dengan mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida  serta  uap air.  

Di dalam system pernafasan  pada tumbuh-tumbuhan  di kelompokkan menjadi  dua bagian , diantaranya adalah :
1.      Sistem pernafasan pada tumbuhan rendah
Pada tumbuhan rendah  atau tumbuhan yang tidak  memiliki  klorofil  sudah tidak memerlukan  oksigen lagi. Semua itu  disebabkan karena  makanannya diuraikan  dengan menggunakan enzim. 
2.      Sistem pernafasan pada tumbuhan hijau
Udara pernafasan keluar masuk  melalui seluruh permukaan kulit , diantaranya pada daun, akar dan batang yang  dilakukan secara difusi.
·         Pada daun, bernafas lewat stoma
·         Pada akar, difusi  udara lewat  nbulu-bulu akar, akar-akar yang  yang sudah tua dan  tidak mempunyai  bulu akar  serta udara  pernafasan dapat  berlangsung melewati  lenti sel.
·         Pada batang,  untuk batang yang masih mudah  bernafasnya  lewat kulit  dan untuk  batang yang sudah  tua bernafas melalui  inti sel.
Sedangkan pada beberapa  jenis tumbuhan yang ada dan  memiliki  bagian khusus  untuk melakukan pernafasan , misalnya :
a.    Pada pohon beringin,  bernafas lewat  akar gantungnya.
b.    Pada tumbuhan anggrek epifit, pohon bakau, bernafas  melalui akar nafas.
c.    Pada batang  padi dan kangkung, bernafas  dengan melalui rongga udara.
d.   Pada tumbuhan teratai, genjer dan eceng gondok, bernafas dengan  melalui saluran udara.
e.    Pada tumbuhan rawa dan mangrove, bernafas  dengan  melalui akar tunjang.No comments:

Post a Comment