Wednesday, March 14, 2018

CONTOH SOAL UTS BAHASA BALI KELAS IX TAHUN 2018 SEMESTER GENAPTES ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2017/2018
LEMBAR SOAL

Mata Pelajaran       : BAHASA BALI
Kelas                        : IX (Sembilan)
Hari/tanggal            : ……………………
Waktu                     : ……………………

PITUDUH
Dagingin cecek-cecek sajeroning pitaken ring ror puniki antuk penyawis sane patut !
1.      Aksara sualalita manut warga-warga aksara kapalih dados ...
2.      Aksara dantia taler kawastanin aksara ...

3.      Aksara wianjana kapalih dados kalih soroh inggih punika aksara hreswa miwah aksara ...
4.      Manut sastrawan India sane mawasta Panini aksara bali manut warga-warga aksara taler kabaos aksara ...
5.      Aksara ka, kha, ga, gha, nga, miwah ha ngeranjing ring warga aksara ...
6.      Aksara pa, pha, ba, bha, ma, miwah wa kasurat antuk aksara bali dados ...
7.      Aksara ya, ra, la, wa taler kawastanin aksara ...
8.      Uger-uger sekar alit mawasta ...
9.      Cerita sane wangun nyane marupa pupuh kawastanin ...
10.  Geguritan sane kawangun antuk asiki model pupuh mawasta geguritan ...
11.  Pupuh sinom sane apada kawangun antuk ... baris
12.  Pada lingsa pupuh sinom baris kaping lima inggih punika ...
13.  Aksara usma sa sapa ngeranjing ring warga aksara ...
14.  Kruna angin, keneh, betara, suarga, miwah dewa ngeranjing sorohan  kruna ...
15.  Geguritan sane kawangun antuk lintangan utawi akehan ring asiki model pupuh mawasta geguritan ...
Indik soal nomer 16 - 20 surat kruna-krunane sane macetak sendeh antuk aksara bali !
16.  Meme nyemuh kedele di natahe.
17.  I Bapa pidan taen dadi serdadu.
18.  Sang Arjuna pascat ring aji pepanahan.
19.  Meme nyeduh kopi solas cangkir.
20.  Luh sekar nanding daksina anggona ngae banten pejati.

No comments:

Post a Comment