Sunday, September 30, 2018

Conto Uleman


Terunyan,
Om Swastyastu,
            Melarapan antuk Asung Kertha Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa lan antuk manah suci subakti tityang ayat ngemargiang upacara Rsi Gana, Mendem Pedagingan lan Ngenteg inggih ring merajan kemulan Ratu Ayu Tuan Subandar Desa Pekraman Terunyan.

            Maduluran antuk manah susrusa bhakti tityang mapinunas ring I Ratu miwah para astuti sami mangda ledang arsa rauh ngupasaksi yadnya puniki, sane ayat katur nemoning ring
Rahina             : Waraspati  (Kamis)
Pawilangan      : 2 Juli 2015
Dauh               : 10.00 WITA
Genah              : Br. Terunyan, Desa Pekraman Terunyan
            Ainggih makadi asapunika atur pinunas tityang, mogi-mogi yadnya sana ayat katur sida ngemangguhang labda karya sidanin don. Indik swecan lan upasaksi para atiti sami tityang tan lali ngaturang suksumaning manah.
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Tityang sane madue karya :
1. Wayan Bona
2. Jro Mangku Muli
3. Jro Puji Ulan

No comments:

Post a Comment