Monday, September 17, 2018

CONTOH SOAL UTS BAHASA BALI KELAS I SD KURIKULUM 2013


SOAL ULANGAN TENGAH SEMSESTER
Bidang Studi               : Bahasa Bali 
Kelas                           : I (Satu)
Semester                     : I (Satu)


Ngayah
Kahuripan   krama baline    dumun, sane   seneng   masolah (pragina) miwah  magambel (juru tabuh), akehan sane  madasar  konsep “ngayah”. Tegesipun, ri kala   magambel   sekadi Bapak   Made Mara, nenten  banget  ngaptiang jinah. Tios  ring sane  mangkin,   sami  mabayah.

Bapak Made  Mara  ring  Banjar Kerandan, kelurahan  Pamecutan, Denpasar, saking   dumun oneng   magambel. Dane  waged   pisan magambel   gong lambatan   sane  kaanggen   ring   upacara adat   lan agama.  Yadiastun  urip  sedrana, dane  tetep  ngamargiang  swagina  pinaka panguruk  gong, sapisanan  dados   pamangku  sane  nginggilang   konsep   ngayah. Yening   sampun   polih   nglaksanayang   swagina, dane   merasa   bagia kadi   sampun   ngamolihang   suargan.
Made Mara  taler  maosang, yadiastun ri  kala magambel   wantah polih   sangu   nasi lan sate  (nenten madaging  jinah), dane   tetep seneng   makerti   ring jagate. Punapi   sane  kabaosang   antuk  Bapak Made  Mara, kapatutang  antuk  rabinne, Wayan Suarni.
Tulis  panyawis sane patut  ring gecek-geceke puniki !
1.        Bapak Made Lara …. Pesan magambel.
a.       Demen
b.      Suka
c.       oneng
d.      Ledang
2.        …. Lekad di Br. Karadan, Kelurahan Pamecutan.
a.       Ida
b.       Ia
c.       Dane
d.      Ipun
3.        …. Nenten polih jinah, dane tetep sayaga  makertiyasa.
a.       Sawireh
b.      Santukan
c.       Yadiastun
d.      Wiadin 
4.        Bapak Made …. Swagina pinaka  panguruk magambel.
a.       Ngelah
b.      Maderbe
c.       Ngraksa
d.      Madue
5.        Dane lascarya  makarya …. Ngaptiang jinah.
a.       Nenten
b.      Ten
c.       Tusing
d.      Tatan 
6.        Dasar dane   nglaksanayang  swagina  wantah ….
a.       Oneng
b.      Tan pamerih
c.       Bares
d.      Ngayah 
7.        Bapak  madue  kamulan ….pisan  matatabuhan   tradisi.
a.       Dueg
b.      Wikan
c.       Waged
d.      Saged 
8.        Anake  sane   waged magambel  lan ngigel   kabaos ….
a.       Pragina
b.      Prajuru
c.       Sangging
d.      Prakangge 
9.        Anake sane    dueg ngukir   kawastanin ….
a.       Pragina
b.      Prajuru
c.       Sangging
d.      Prakangge 
10.    Anake ngrereh  ulam ring  pasihe  kawastanin ….
a.       Pragina
b.      Menega
c.       Sangging
d.      unagi
11.    anake wikan  ngwayang, kawastanin ….
a.       Dalang
b.      Menega
c.       Sangging
d.      Unagi
12.    Pak Mangku pastika  ngambel  jagat kawastanin ….
a.       Pagawe
b.      Prakangge
c.       Prejuru
d.      Pragina
13.    Anake sane waged   makarya  wangunan stil Bali, kawastanin….
a.       Dalang
b.      Menega
c.       Sangging
d.      Unagi 
14.    Anake lulus   Pendidikan Program S1 kawastanin ….
a.       Sarjana
b.      Magister
c.       Dokter
d.      Profesor
15.    Bapak tiange  sampun lulus S, polih gelar ….
a.       Sarjana
b.      Magister
c.       Dokter
d.      Profesor
16.    Bapak tiange   sampun lulus   program S3, polih  gelar ….
a.       Sarjana
b.      Magister
c.       Dokter
d.      Profesor
17.    Luh Rai   dadi bendahara  seka truna   kawastanin….
a.       Kelian
b.      Patengen
c.       Panyarikan
d.      Patajuh 
18.    Bapak tiange   dados sekretaris    banjar, kawastanin….
a.       Kelian
b.      Patengen
c.       Panyarikan
d.      Patajuh 
19.    Kepala   desa   dinase  madan ….
a.       Kelian
b.      Pakaseh
c.       Perbekel
d.      Bedesa  
20.    Kepala desa adate madan ….
a.       Kelian
b.      Pakaseh
c.       Perbekel
d.      Bedesa

No comments:

Post a Comment