Saturday, February 2, 2019

PENGENALAN MAKANAN SEHAT PAUD BAG. II


HASIL KARYA
ANAK DIDIK
Nama Lembaga        : Paud Wijaya Kusuma                   Usia/ Kelas    : 5-6 Tahun / B
Program                    : Taman Kanak – Kanak                Bulan             : Agustus
Tahun Pelajaran       : 2018/2019                                    
Semester                   : I                                                    Nama Anak   : I Kadek Nova Satya Wijaya
No
Hari/ Tanggal
Hasil Karya &
Pengamatan
KD & Indikator
Capaian Perkembangan
1.
Jumat, 31 Agustus 2018


Membuat bentuk dari sayur hijau dan wortel
3.15-4.15
Mengenal berbagai karya dan aktifitas seni
1. Anak sudah mampu membuat bentuk mata dan mulut dari sayur


Catatan :
(BB)    = Belum Berkembang                  ( 1 )
(MB)   = Mulai Berkembang                   ( 2 )
(BSH)  = Berkembang Sesuai Harapan ( 3 )
(BSB)  = Berkembang Sangat Baik         ( 4 )
 
                                                                        Guru Kelas
                                                                        PAUD Wijaya Kusuma


                                                                        .......................................................................P E R C A K A P A N
ANAK DIDIK
Nama Lembaga        : Paud Wijaya Kusuma                   Usia/ Kelas    : 5-6 Tahun / B
Program                    : Taman Kanak – Kanak                Bulan             : Agustus
Tahun Pelajaran       : 2018/2019                                    
Semester                   : I                                                    Nama Anak   I Kadek Nova Satya Wijaya
No
Hari/ Tanggal
Kegiatan
KD & Indikator
Capaian Perkembangan
1
Jumat, 31 Agustus 2018

Mengenal nama sayuran
3.8-4.8Bercakap-cakap tentang sayur-sayuran
Anak sudah dapat mengetahui manfaat dari sayur-sayuran untuk kesehatan dan mengetahui beberapa bentuk dan warna

Catatan :
(BB)    = Belum Berkembang                  ( 1 )
(MB)   = Mulai Berkembang                   ( 2 )
(BSH)  = Berkembang Sesuai Harapan ( 3 )
(BSB)  = Berkembang Sangat Baik         ( 4 )
 
                                                                        Guru Kelas
                                                                        PAUD Wijaya Kusuma


                                                                        .........................................................................P E N U G A S A N
ANAK DIDIK
Nama Lembaga        : Paud Wijaya Kusuma                   Usia/ Kelas    :  5-6 Tahun / B
Program                    : Taman Kanak – Kanak                Bulan             : Agustus
Tahun Pelajaran       : 2018/2019                                    
Semester                   : I                                                    Nama Anak   : I Kadek Nova Satya Wijaya
No
Hari/ Tanggal
Kegiatan
KD & Indikator
Capaian Perkembangan
1
Jumat, 31 Agustus 2018


Menghitung jumlah potongan sayur
3.6-4.6 Menghitung gambar hidung
Anak sudah mampu menghitung banyak objekCatatan :
(BB)    = Belum Berkembang                  ( 1 )
(MB)   = Mulai Berkembang                   ( 2 )
(BSH)  = Berkembang Sesuai Harapan ( 3 )
(BSB)  = Berkembang Sangat Baik         ( 4 )
 
                                                                        Guru Kelas
                                                                        PAUD Wijaya Kusuma


                                                                        .........................................................................


UNJUK KERJA
ANAK DIDIK
Nama Lembaga        : Paud Wijaya Kusuma                   Usia/ Kelas    : 5-6 Tahun / B
Program                    : Taman Kanak – Kanak                Bulan             : Agustus
Tahun Pelajaran       : 2018/2019                                    
Semester                   : I                                                    Nama Anak   : I Kadek Nova Satya Wijaya
No
Hari/ Tanggal
Kegiatan
KD & Indikator
Capaian Perkembangan

1
Jumat, 31 Agustus 2018


Meniru tulisan wortel

3.10- 4.10 Menghubungkan gambar dengan huruf

Anak sudah mampu meniru tulisan wortel


Catatan :
(BB)    = Belum Berkembang                  ( 1 )
(MB)   = Mulai Berkembang                   ( 2 )
(BSH)  = Berkembang Sesuai Harapan ( 3 )
(BSB)  = Berkembang Sangat Baik         ( 4 )
 
                                                                        Guru Kelas
                                                                        PAUD Wijaya Kusuma


                                                                        .........................................................................


O B S E R V A S I
ANAK DIDIK
Nama Lembaga        : Paud Wijaya Kusuma                   Usia/ Kelas    : 5-6 Tahun / B
Program                    : Taman Kanak – Kanak                Bulan             : Agustus
Tahun Pelajaran       : 2018/2019                                    
Semester                   : I                                                    Nama Anak   : I Kadek Nova Satya Wijaya
No
Hari/ Tanggal
Kegiatan & Peristiwa
KD & Indikator
Capaian Perkembangan
1
Jumat, 31 Agustus 2018

Bermain menghitung jumlah dengan warna
3.3 Membilang/ menyebutkan urutan bilangan dari 1-10
3.4 Mengenal konsep bilangan dengan benda
3.5 Menunjuk lambang bilanan
Anak mampu menyebutkan lambang bilangan 1-10Catatan :
(BB)    = Belum Berkembang                  ( 1 )
(MB)   = Mulai Berkembang                   ( 2 )
(BSH)  = Berkembang Sesuai Harapan ( 3 )
(BSB)  = Berkembang Sangat Baik         ( 4 )
 
                                                                        Guru Kelas
                                                                        PAUD Wijaya Kusuma


                                                                        .........................................................................


No comments:

Post a Comment